Menu

werkwijze

Na een eerste kennismakingsgesprek worden de ontwerpuitgangspunten, wensen en voorkeuren vastgelegd, waarna binnen twee weken een eerste vrijblijvend schetsontwerp wordt gemaakt. Deze wordt indien gewenst aangevuld met een eerste kostenraming of een uitgewerkt programma van eisen. Daarna wordt pas het definitieve kader bepaald voor een verdere ontwerpopgave en is duidelijk of er de noodzakelijke klik is voor een goede samenwerking.

Wanneer de kaders gedefinieerd zijn voor een verdere opdracht wordt de dialoog voortgezet om, samen met u en eventuele adviseurs, te komen van een voorlopig ontwerp. Dit proces kent geen vaste tijdsduur of gelimiteerde overlegtijd en is pas afgerond als u uw woning of bedrijf herkent in het ontwerp. Aansluitend wordt dit proces gecontinueerd en met een verder tot in de puntjes uitgewerkt plan de bouwvergunning aangevraagd, de bouwende partijen geselecteerd en uiteindelijke de bouw gerealiseerd. Ook hierbij blijven wij graag betrokken.