Menu

visie, missie

BLM architecten wil projecten ontwerpen, adviseren en realiseren met een zo hoog mogelijke kwaliteit in zowel esthetische, functionele als technische zin. Door ons wordt een tijdloze architectuur nagestreefd.

We streven naar een integrale aanpak met heldere uitgangspunten in concept en uitwerking waarbij samenwerking de basis is voor van klanttevredenheid, degelijkheid en betrouwbaarheid. We hebben geen vooringenomen standpunten en hechten grote waarde aan een dialoog met de eindgebruiker en andere bij het bouwproces betrokken disciplines. BLM architecten is onafhankelijk en staat altijd achter onze opdrachtgever.

In een informele en laagdrempelige organisatie willen we slagvaardig en in goede onderlinge samenwerking tot een optimaal resultaat te komen. Onze medewerkers worden in alle fasen van een project betrokken, waardoor de kennis en ervaring, welke in de verschillenden fasen van de projecten wordt opgebouwd, behouden blijft. Dit verhoogt het rendement en beperkt de risico’s voor alle betrokkenen in het bouwproces. Door interne controle, uitwisseling van kennis en de wil om te blijven innoveren streven we ernaar de kwaliteit van onze diensten te blijven verbeteren om zodoende ook de continuïteit te waarborgen.