Menu

ontwerpopgave

Vanuit de wensen van u als opdrachtgever ontstaan de randvoorwaarden waaraan een goed ontwerp moet voldoen. Beleving, routing en organisatie zijn hierin steeds terugkerende aspecten. In een iteratief ontwerpproces vormen deze ook de vaste aandachtspunten. Uiteraard kunnen deze aspecten niet los worden gezien van zaken als omgeving, regelgeving en duurzaamheid, welke mede aan de basis staan van een goed en realistisch ontwerp dat past binnen uw budget.