Menu

ons team

Creatief, pragmatistisch en betrokken zijn de kernwoorden van ons.

Wil je meer weten, kom ons dan gerust eens bezoeken, de koffie staat klaar.

Met vriendelijke groet,

Hans, Basiel en Patrick

organisatie

Wij zijn een onafhankelijk architectenbureau gevestigd in een inspirerend rijksmonument. Het voormalige hoofdverdeel- en regelstation aan de Hengelosestraat 221 te Enschede. BLM architecten is een adviserende en dienstverlenende organisatie waar onder andere gewerkt wordt aan projectmatige en particuliere woningbouw, CPO trajecten, bedrijfshuisvesting, zorg, (inbreidings-) locatiestudies, herbestemming van industrieel erfgoed en prijsvragen.

Mede door de economische crisis zijn we gekrompen van een middelgroot tot een klein architectenbureau. Vanwege onze schaalgrootte heerst er een dynamische en slagvaardige cultuur, waarbij de taakverdeling en coördinatie van onze ervaren en professionele medewerkers overlappingen vertonen. Alle medewerkers zijn op een constructieve manier geïnteresseerd in vernieuwingen en verbeteringen van ons ‘productieproces’. 

ontwerpopgave

Vanuit de wensen van u als opdrachtgever ontstaan de randvoorwaarden waaraan een goed ontwerp moet voldoen. Beleving, routing en organisatie zijn hierin steeds terugkerende aspecten. In een iteratief ontwerpproces vormen deze ook de vaste aandachtspunten. Uiteraard kunnen deze aspecten niet los worden gezien van zaken als omgeving, regelgeving en duurzaamheid, welke mede aan de basis staan van een goed en realistisch ontwerp dat past binnen uw budget.

woningbouw

Een goed woningontwerp ontstaat vanuit de individuele plekken, hun functie en hun onderlinge relaties, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de individuele woonwensen (iedereen woont anders). 

De overgangen tussen de verschillende plekken worden ontworpen, waarbij zichtlijnen en onderlinge relaties belangrijke aspecten zijn. Samen met mooi zicht en licht, een prettig wooncomfort, een uitstekende kwaliteit met goede materialen en een mooie verschijningsvorm leidt dit tot, wat u uiteindelijk zult omschrijven als, ‘uw unieke woning’. Dit kan een klassieke, multifunctionele, traditionele, eigentijdse of zelfs een sculpturale woning zijn. Samen met u maken wij uw droom werkelijkheid.

architectenspreekuur

Wij hebben altijd de indruk dat onze voordeurdrempel vrij laag is. Sommige van onze opdrachtgevers komen zelfs achterom, onze artiesteningang, zoals we die noemen. maar het blijkt toch dat de meeste mensen enig voorbehoud hebben om zomaar bij ons binnen te stappen met een bouwtechnische vraag.

Wij willen proberen dit voorbehoud definitief weg te nemen met ons architectenspreekuur. U kunt iedere zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur bij ons vrij binnenlopen met uw vraag. Wilt u zeker weten dat we tijd voor u hebben dan zou u vooraf contact op kunnen nemen zodat we dit in kunnen plannen.

Wij zullen proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. dit kan gaan over verbouw of nieuwbouw, maar ook over rood-voor-rood regelingen of ‘lastige’ bestemmingsplanvoorwaarden. Particulier, maar ook zakelijk.

Schroom niet en leg ons uw bouwkundige of architectonische vraag vrijblijvend voor !!!

visie, missie

BLM architecten wil projecten ontwerpen, adviseren en realiseren met een zo hoog mogelijke kwaliteit in zowel esthetische, functionele als technische zin. Door ons wordt een tijdloze architectuur nagestreefd.

We streven naar een integrale aanpak met heldere uitgangspunten in concept en uitwerking waarbij samenwerking de basis is voor van klanttevredenheid, degelijkheid en betrouwbaarheid. We hebben geen vooringenomen standpunten en hechten grote waarde aan een dialoog met de eindgebruiker en andere bij het bouwproces betrokken disciplines. BLM architecten is onafhankelijk en staat altijd achter onze opdrachtgever.

In een informele en laagdrempelige organisatie willen we slagvaardig en in goede onderlinge samenwerking tot een optimaal resultaat te komen. Onze medewerkers worden in alle fasen van een project betrokken, waardoor de kennis en ervaring, welke in de verschillenden fasen van de projecten wordt opgebouwd, behouden blijft. Dit verhoogt het rendement en beperkt de risico’s voor alle betrokkenen in het bouwproces. Door interne controle, uitwisseling van kennis en de wil om te blijven innoveren streven we ernaar de kwaliteit van onze diensten te blijven verbeteren om zodoende ook de continuïteit te waarborgen. 

werkwijze

Na een eerste kennismakingsgesprek worden de ontwerpuitgangspunten, wensen en voorkeuren vastgelegd, waarna binnen twee weken een eerste vrijblijvend schetsontwerp wordt gemaakt. Deze wordt indien gewenst aangevuld met een eerste kostenraming of een uitgewerkt programma van eisen. Daarna wordt pas het definitieve kader bepaald voor een verdere ontwerpopgave en is duidelijk of er de noodzakelijke klik is voor een goede samenwerking.

Wanneer de kaders gedefinieerd zijn voor een verdere opdracht wordt de dialoog voortgezet om, samen met u en eventuele adviseurs, te komen van een voorlopig ontwerp. Dit proces kent geen vaste tijdsduur of gelimiteerde overlegtijd en is pas afgerond als u uw woning of bedrijf herkent in het ontwerp. Aansluitend wordt dit proces gecontinueerd en met een verder tot in de puntjes uitgewerkt plan de bouwvergunning aangevraagd, de bouwende partijen geselecteerd en uiteindelijke de bouw gerealiseerd. Ook hierbij blijven wij graag betrokken.

bouworganisatie

Of er nu gekozen wordt voor een vrijblijvende prijsopgave uit de markt of het formeren van een bouwteam, wij kunnen deze processen voor u begeleiden of, mocht u dat wensen, u compleet ontzorgen. BLM architecten is onafhankelijk en staat altijd achter onze opdrachtgever. Wij behartigen de belangen en adviseren onze opdrachtgever. Hierbij zijn wij vaak de spil in een multidisciplinair overleg, waarbij zaken als constructie, installatietechniek en duurzaamheid (bijvoorbeeld een stro-woning met een finoven/tigchelkachel), door het gehele project de nodige aandacht krijgen. 

Door onze lange ervaring kunnen wij prima adviseren welke partijen hierbij een goede bijdrage kunnen leveren, natuurlijk blijft dit uiteindelijk de keuze van de opdrachtgever. Wij zijn bij de diverse gemeentelijke overheden in de regio goed ingevoerd en kunnen vaak processen vlottend krijgen die anders wellicht niet van de grond zouden zijn gekomen.

vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures.